6977595108 Εξαμίλια - Κορινθίας xgki090@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αφοί Γεωργίου Γκίνης & ΣΙΑ ΟΕ
Βελτιωτικά Εδάφους | Εξαμίλια Κορινθίας
 
 
 
 
 

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΊΟΥ ΓΚΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ιδρύθηκε το 1990 με πείρα και γνώση στον πρωτογενή τομέα και συγκεκριμένα στον κλάδο της πτηνοτροφίας και κομποστοποιησεις.

Με μια καινοτόμο μέθοδο αερόβιας ζύμωσης μεταποιουμε την κοπριά των ορνιθων σε βελτιωτικό εδάφους HUMO COMPOST πλούσιο σε άζωτο φώσφορο κάλιο μαγνήσιο κ.α

 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ HUMO
 
 Προσθήκη οργανικής ουσίας που σημαίνει αύξηση της γονιμότητας.
 
Προσθήκη λιπαντικών στοιχείων στο έδαφος όσο ένα λίπασμα 4-4-4, και αφομοιώσιμων ιχνοστοιχείων.
 
Αξιοποίηση των λιπαντικών στοιχείων του εδάφους που δεν αφομοιώνονται από τα φυτά, ιδιαίτερα φωσφόρου, καλίου και ιχνοστοιχείων
 
Αύξηση της ικανότητας αερισμού του εδάφους, καθώς και της ικανότητας να συγκρατεί το νερό.
 
Αύξηση της Ανθεκτικότητας των φυτών ιδιαίτερα σε τροφοπενίες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUMO COMPOST
 

Η εντατική καλλιέργεια επιφέρει την πτώχυνση της οργανικής ουσίας & τούτο αναπληρώνεται μόνο με τη χρήση του οργανοχουμικού βελτιωτικού HUMO είναι 100% σταθεροποιημένο.

Σε σύγκριση με ομοειδή προϊόντα ( κοπριές άλλον ζώων, εδαφοβελτιωτικά με βάση τον λιγνίτη, τύρφη κ.λ.π ) είναι πενταπλάσιας δυναμικότητας σε λιπαντικά στοιχεία, πλούσιο σε ιχνοστοιχεία, απαλλαγμένο από σπόρους ζιζανίων και επιβλαβείς μικροοργανισμούς.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 

xgki090@gmail.com
 
 

6977595108
 
 

Εξαμίλια - Κορινθίας