6977595108 Εξαμίλια - Κορινθίας xgki090@gmail.com

Εξαμίλια, Κορινθίας, Τ.Κ.: 20100

Τηλέφωνο: 6977595108

E-mail: xgki090@gmail.com

Υπεύθυνος: Γεώργιος Γκίνης

Κατηγορία: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΗΠΩΝ – ΦΥΤΩΡΙΑ – ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Επισκεψιμότητα: 4559

Ιστοσελίδα: http://www.humo-ginis.gr